Menu Close

เครื่องผลิตไนโตรเจน มีข้อดีอย่างไร

เครื่องผลิตไนโตรเจน มีดีอย่างไร

เครื่องผลิตไนโตรเจน มีดีอย่างไร

 

ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน

เครื่องผลิตไนโตรเจน มีดีอย่างไร

ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน 

การรับไนโตรเจน มาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยกว่า

ปลอดภัยกว่า 

การผลิตไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง

ราคาถูกลดต้นทุน

 ราคาถูกลดต้นทุน 

การที่เราผลิตไนโตรเจน ใช้เอง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
Nitrogen generator
 

เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Gas Generator) ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก

#ผลิตแก๊สไนโตรเจนในโรงงาน

#ผลิตก๊าซไนโตรเจนในโรงงาน

#โรงงานผลิตเครื่องไนโตรเจน

#ไนโตรเจนติดตั้งในโรงงาน

คุณสมบัติ และ ประโยชน์

(1) ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊ส
ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ

(2) ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน

(3) ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง
CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

(4) มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ

(5) การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่

(6) การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง
สะดวกสบาย

(7) บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน

(8) ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน

(9) ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี

 

เครื่องผลิตไนโตรเจน มีดีอย่างไร

ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน
 ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน 
การรับไนโตรเจนมาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยกว่า
 ปลอดภัยกว่า 
การผลิตไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง
ราคาถูกลดต้นทุน
 ราคาถูกลดต้นทุน 
การที่เราผลิตไนโตรเจนใช้เอง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Gas Generator) ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก
 
เครื่องผลิตไนโตรเจน มีดีอย่างไร
ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน
 ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน 
การรับไนโตรเจนมาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยกว่า
 ปลอดภัยกว่า 
การผลิตไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง
ราคาถูกลดต้นทุน
 ราคาถูกลดต้นทุน 
การที่เราผลิตไนโตรเจนใช้เอง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Gas Generator) ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก
คุณสมบัติ และ ประโยชน์
(1) ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊ส
ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ
(2) ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน
(3) ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง
CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
(4) มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ
(5) การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่
(6) การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง
สะดวกสบาย
(7) บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน
(8) ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน
(9) ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
 
error: Content is protected !!