Menu Close

Bangkok Gems & Jewelry Fair 2024

Bangkok Gems & Jewelry Fair 2024

Bangkok Gems & Jewelry Fair 2024

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพฯ 2567

Booth number X14, 16, 18 Y13, 15, 17
From February 21, 2024 until February 25, 2024
At กรุงเทพฯ – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

Bangkok Gems & Jewelry Fair 2024

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพฯ 2567
Booth number X14, 16, 18 Y13, 15, 17
From February 21, 2024 until February 25, 2024
At กรุงเทพฯ – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
Bangkok Gems & Jewelry Fair 2024
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพฯ 2567
Booth number X14, 16, 18 Y13, 15, 17
From February 21, 2024 until February 25, 2024
At กรุงเทพฯ – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

Nitrogen Gas Maschine

Nitrogen Gas Generator : เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ราคาถูก สะดวก ไม่ติดสัญญาการซื้อขายไนโตรเจน และปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจนแบบสำเร็จรูป

 

ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ประมาณ 78% และ 21% เป็นออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนจึงนำมาใช้ประโยชน์ในอุตกสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ดังนั้น ก๊าซไนโตรเจนจึงนิยมใช้เป็นก๊าซปกคลุม ป้องกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับอากาศ ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดสนิม เช่น งานอุตสาหกรรมเหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น 

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน

นอกจากนี้ ไนโตรเจนยังนิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะว่าเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน้ำและไขมันได้น้อยมาก จึงทำให้ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการเหม็นหืนของไขมันและน้ำมันในอาหาร จึงเหมาะกับการใช้ในการถนอมอาหาร เช่น การบรรจุอาหารจำพวกมันฝรั่งทอด และ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น

 

ในปัจจุบัน มีผู้ผลิตก๊าซไนโตรเจนในรูปของก๊าซไนโตรเจนเหลวนั้น เพื่อส่งให้กับโรงงานต่างๆ โดยโรงงานที่มีปริมาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนที่สูง จะมีราคาในการสั่งซื้อถูกกว่าโรงงานที่มีปริมาณการใช้เพียงเล็กน้อย

 

อีกทั้งราคาของก๊าซไนโตรเจนเหลว ยังขึ้นอยู่กับการขนส่ง ราคาของน้ำมัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เราจึงเห็นความสำคัญของการผลิตก๊าซไนโตรเจนไว้ใช้เองในโรงงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่าย การบำรุงรักษาไม่ซับซ้อน โดยที่ราคาเริ่มต้นของการผลิตก๊าซไนโตรเจนใช้เอง เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนที่เป็นแบบเหลวแล้ว จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ผู้ใช้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่าในระยะยาว

 

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน

ความบริสุทธิ์

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen generator) สามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ของไนโตรเจนที่ต้องการผลิตเป็นสองระดับ คือ ความบริสุทธิ์มาตรฐาน (Standard purity)
และความบริสุทธิ์สูง (High purity) โดยมีค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนตั้งแต่ 90% – 99.99999 %

 

การทำงานของเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากการนำลมอัดจากเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ซึ่งไหลผ่าน Air dryer
เพื่อทำให้อากาศแห้งโดยกำหนดให้อุณหภูมิหยดน้ำค้าง (Dew point) อยู่ที่ 3 C หลังจากนั้นลมจะถูกกรองด้วยตัวกรอง (Filter)

 

ขนาด1, 0.01 ไมครอน และตัวกรองคาร์บอน ( Carbon filter) อีกขั้นหนึ่งตามลำดับเพื่อให้ได้ลมมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยปราศจากไอของน้ำมัน (Oil free)
อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของตัวเม็ดสาร CMS (Carbon Molecular Sieve) ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งปกติแล้วเม็ดสาร CMS จะมีอายุการใช้งานประมาณ 8-10 ปี
จากนั้นลมอัดจะถูกส่งไปไว้ในถังพัก เพื่อรอนำไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไปเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมีถังบรรจุเม็ดสาร CMS อยู่ 2 ถัง เพื่อทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนไว้ และแยกไนโตรเจนออกมา

 

PSA Nitrogen gas generator

โดยถังทั้งสองจะทำงานสลับกันเมื่อถังแรกทำงาน (ดูดซับออกซิเจนไว้) ก๊าซไนโตรเจนที่ได้ จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในถังพักไนโตรเจน ซึ่งก๊าซไนโตรเจนประมาณ 10% ที่ผลิตได้นั้น จะถูกส่งไปยัง ถังเม็ดสารอีกถังหนึ่ง เพื่อไล่ก๊าซออกซิเจน ออกจากเม็ดสาร และระบายสู่บรรยากาศ โดยที่ถังแรกดูดซับก๊าซออกซิเจน จนถึงค่าที่ผู้ผลิตกำหนด ก็จะสลับถังการทำงานไปยังถังที่สองก๊าซไนโตรเจนที่ผลิตได้และเก็บไว้ในถังพักนั้น ก่อนนำไปใช้งานก็จะถูกตรวจสอบ ค่าความบริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวัดความบริสุทธิ์ ของก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Analyzer) ว่าได้ค่าความบริสุทธิ์ตามที่กำหนดหรือไม่

 

ข้อเปรียบเทียบ

ข้อได้เปรียบของการผลิตแก๊สไนโตรเจนไว้ใช้เองจากเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน เมื่อเทียบกับการใช้จากถังบรรจุไนโตรเจนสำเร็จรูป เช่น ไนโตรเจนเหลว (Bulk liquid) หรือหลอดบรรจุไนโตรเจน (Nitrogen cylinder) มีดังต่อไปนี้

 

1. เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ให้ความประหยัด กว่าการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลว และประหยัดกว่าการใช้จากหลอดบรรจุไนโตรเจน

2. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน มีความปลอดภัยมากกว่า เพราะใช้แรงดันต่ำกว่า เมื่อเทียบกับหลอดบรรจุไนโตรเจน 

3. การใช้เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนทำให้ไม่ต้องทำสัญญาซื้อไนโตรเจนสำเร็จรูปจากผู้ขาย ซึ่งมีข้อผูกมัดต่างๆทั้งเงื่อนไขการขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ฯลฯ ในขณะที่การผลิตไนโตรเจนใช้เองมีความสะดวกและผลิตได้ตามเวลาที่ต้องการ

nitrogen generator

 

การนำไปใช้งาน

อุตสาหกรรมที่สามารถนำเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนไปใช้งาน เช่น
– อุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมเคมี
– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– การตัดด้วยเลเซอร์
– กระบวนการและบรรจุภัณฑ์อาหาร
– การเติมลมยางล้อรถยนต์
– อุตสาหกรรมพลาสติก (ฉีดแม่พิมพ์)
– การผลิตยา

 

นอกจากนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมยังใช้แก๊สไนโตรเจนในขั้นตอนของการเก็บรักษา หรือ stock material post โดยใช้ในขั้นตอนของแพ็คเกจจิ้ง ก่อนที่จะ finishing product โดยจะเก็บไนโตรเจนเอาไว้ในแพคเกจจิ้ง เพื่อยืดอายุของตัวยา ป้องกันการเกิดปฏิกริยาที่จะทำให้คุณสมบัติของยาเปลี่ยนไป

 

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
Nitrogen Gas Maschine

Nitrogen Gas Generator : เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ราคาถูก สะดวก ไม่ติดสัญญาการซื้อขายไนโตรเจน และปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจนแบบสำเร็จรูป
 
ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ประมาณ 78% และ 21% เป็นออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนจึงนำมาใช้ประโยชน์ในอุตกสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ดังนั้น ก๊าซไนโตรเจนจึงนิยมใช้เป็นก๊าซปกคลุม ป้องกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับอากาศ ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดสนิม เช่น งานอุตสาหกรรมเหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น 
เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน
นอกจากนี้ ไนโตรเจนยังนิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะว่าเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน้ำและไขมันได้น้อยมาก จึงทำให้ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการเหม็นหืนของไขมันและน้ำมันในอาหาร จึงเหมาะกับการใช้ในการถนอมอาหาร เช่น การบรรจุอาหารจำพวกมันฝรั่งทอด และ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น
 
ในปัจจุบัน มีผู้ผลิตก๊าซไนโตรเจนในรูปของก๊าซไนโตรเจนเหลวนั้น เพื่อส่งให้กับโรงงานต่างๆ โดยโรงงานที่มีปริมาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนที่สูง จะมีราคาในการสั่งซื้อถูกกว่าโรงงานที่มีปริมาณการใช้เพียงเล็กน้อย
อีกทั้งราคาของก๊าซไนโตรเจนเหลว ยังขึ้นอยู่กับการขนส่ง ราคาของน้ำมัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เราจึงเห็นความสำคัญของการผลิตก๊าซไนโตรเจนไว้ใช้เองในโรงงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่าย การบำรุงรักษาไม่ซับซ้อน โดยที่ราคาเริ่มต้นของการผลิตก๊าซไนโตรเจนใช้เอง เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนที่เป็นแบบเหลวแล้ว จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ผู้ใช้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่าในระยะยาว
 
เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน
ความบริสุทธิ์
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen generator) สามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ของไนโตรเจนที่ต้องการผลิตเป็นสองระดับ คือ ความบริสุทธิ์มาตรฐาน (Standard purity)
และความบริสุทธิ์สูง (High purity) โดยมีค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนตั้งแต่ 90% – 99.99999 %
 
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากการนำลมอัดจากเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ซึ่งไหลผ่าน Air dryer
เพื่อทำให้อากาศแห้งโดยกำหนดให้อุณหภูมิหยดน้ำค้าง (Dew point) อยู่ที่ 3 C หลังจากนั้นลมจะถูกกรองด้วยตัวกรอง (Filter)
ขนาด1, 0.01 ไมครอน และตัวกรองคาร์บอน ( Carbon filter) อีกขั้นหนึ่งตามลำดับเพื่อให้ได้ลมมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยปราศจากไอของน้ำมัน (Oil free)
อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของตัวเม็ดสาร CMS (Carbon Molecular Sieve) ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งปกติแล้วเม็ดสาร CMS จะมีอายุการใช้งานประมาณ 8-10 ปี
จากนั้นลมอัดจะถูกส่งไปไว้ในถังพัก เพื่อรอนำไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไปเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมีถังบรรจุเม็ดสาร CMS อยู่ 2 ถัง เพื่อทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนไว้ และแยกไนโตรเจนออกมา
 
PSA Nitrogen gas generator
โดยถังทั้งสองจะทำงานสลับกันเมื่อถังแรกทำงาน (ดูดซับออกซิเจนไว้) ก๊าซไนโตรเจนที่ได้ จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในถังพักไนโตรเจน ซึ่งก๊าซไนโตรเจนประมาณ 10% ที่ผลิตได้นั้น จะถูกส่งไปยัง ถังเม็ดสารอีกถังหนึ่ง เพื่อไล่ก๊าซออกซิเจน ออกจากเม็ดสาร และระบายสู่บรรยากาศ โดยที่ถังแรกดูดซับก๊าซออกซิเจน จนถึงค่าที่ผู้ผลิตกำหนด ก็จะสลับถังการทำงานไปยังถังที่สองก๊าซไนโตรเจนที่ผลิตได้และเก็บไว้ในถังพักนั้น ก่อนนำไปใช้งานก็จะถูกตรวจสอบ ค่าความบริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวัดความบริสุทธิ์ ของก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Analyzer) ว่าได้ค่าความบริสุทธิ์ตามที่กำหนดหรือไม่
 
ข้อเปรียบเทียบ
 
ข้อได้เปรียบของการผลิตแก๊สไนโตรเจนไว้ใช้เองจากเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน เมื่อเทียบกับการใช้จากถังบรรจุไนโตรเจนสำเร็จรูป เช่น ไนโตรเจนเหลว (Bulk liquid) หรือหลอดบรรจุไนโตรเจน (Nitrogen cylinder) มีดังต่อไปนี้
1. เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ให้ความประหยัด กว่าการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลว และประหยัดกว่าการใช้จากหลอดบรรจุไนโตรเจน
2. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน มีความปลอดภัยมากกว่า เพราะใช้แรงดันต่ำกว่า เมื่อเทียบกับหลอดบรรจุไนโตรเจน 
3. การใช้เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนทำให้ไม่ต้องทำสัญญาซื้อไนโตรเจนสำเร็จรูปจากผู้ขาย ซึ่งมีข้อผูกมัดต่างๆทั้งเงื่อนไขการขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ฯลฯ ในขณะที่การผลิตไนโตรเจนใช้เองมีความสะดวกและผลิตได้ตามเวลาที่ต้องการ
 
nitrogen generator
การนำไปใช้งาน
อุตสาหกรรมที่สามารถนำเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนไปใช้งาน เช่น
– อุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมเคมี
– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– การตัดด้วยเลเซอร์
– กระบวนการและบรรจุภัณฑ์อาหาร
– การเติมลมยางล้อรถยนต์
– อุตสาหกรรมพลาสติก (ฉีดแม่พิมพ์)
– การผลิตยา
 
นอกจากนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมยังใช้แก๊สไนโตรเจนในขั้นตอนของการเก็บรักษา หรือ stock material post โดยใช้ในขั้นตอนของแพ็คเกจจิ้ง ก่อนที่จะ finishing product โดยจะเก็บไนโตรเจนเอาไว้ในแพคเกจจิ้ง เพื่อยืดอายุของตัวยา ป้องกันการเกิดปฏิกริยาที่จะทำให้คุณสมบัติของยาเปลี่ยนไป
 
Product
เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
Nitrogen Gas Maschine
Nitrogen Gas Generator : เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ราคาถูก สะดวก ไม่ติดสัญญาการซื้อขายไนโตรเจน และปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจนแบบสำเร็จรูป
 
ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ประมาณ 78% และ 21% เป็นออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนจึงนำมาใช้ประโยชน์ในอุตกสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ดังนั้น ก๊าซไนโตรเจนจึงนิยมใช้เป็นก๊าซปกคลุม ป้องกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับอากาศ ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดสนิม เช่น งานอุตสาหกรรมเหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น 
 
เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน
นอกจากนี้ ไนโตรเจนยังนิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะว่าเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน้ำและไขมันได้น้อยมาก จึงทำให้ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการเหม็นหืนของไขมันและน้ำมันในอาหาร จึงเหมาะกับการใช้ในการถนอมอาหาร เช่น การบรรจุอาหารจำพวกมันฝรั่งทอด และ ขนมขบเคี้ยวต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น
 
ในปัจจุบัน มีผู้ผลิตก๊าซไนโตรเจนในรูปของก๊าซไนโตรเจนเหลวนั้น เพื่อส่งให้กับโรงงานต่างๆ โดยโรงงานที่มีปริมาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนที่สูง จะมีราคาในการสั่งซื้อถูกกว่าโรงงานที่มีปริมาณการใช้เพียงเล็กน้อย
 
อีกทั้งราคาของก๊าซไนโตรเจนเหลว ยังขึ้นอยู่กับการขนส่ง ราคาของน้ำมัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เราจึงเห็นความสำคัญของการผลิตก๊าซไนโตรเจนไว้ใช้เองในโรงงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่าย การบำรุงรักษาไม่ซับซ้อน โดยที่ราคาเริ่มต้นของการผลิตก๊าซไนโตรเจนใช้เอง เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนที่เป็นแบบเหลวแล้ว จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ผู้ใช้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่าในระยะยาว
 
เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน
ความบริสุทธิ์
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen generator) สามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ของไนโตรเจนที่ต้องการผลิตเป็นสองระดับ คือ ความบริสุทธิ์มาตรฐาน (Standard purity)
และความบริสุทธิ์สูง (High purity) โดยมีค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนตั้งแต่ 90% – 99.99999 %
 
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากการนำลมอัดจากเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ซึ่งไหลผ่าน Air dryer
เพื่อทำให้อากาศแห้งโดยกำหนดให้อุณหภูมิหยดน้ำค้าง (Dew point) อยู่ที่ 3 C หลังจากนั้นลมจะถูกกรองด้วยตัวกรอง (Filter)
ขนาด1, 0.01 ไมครอน และตัวกรองคาร์บอน ( Carbon filter) อีกขั้นหนึ่งตามลำดับเพื่อให้ได้ลมมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยปราศจากไอของน้ำมัน (Oil free)
 
อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของตัวเม็ดสาร CMS(Carbon Molecular Sieve) ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งปกติแล้วเม็ดสาร CMS จะมีอายุการใช้งานประมาณ 8-10 ปี จากนั้นลมอัดจะถูกส่งไปไว้ในถังพัก เพื่อรอนำไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไปเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมีถังบรรจุเม็ดสาร CMS อยู่ 2 ถัง เพื่อทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนไว้ และแยกไนโตรเจนออกมา
 
PSA Nitrogen gas generator
โดยถังทั้งสองจะทำงานสลับกันเมื่อถังแรกทำงาน (ดูดซับออกซิเจนไว้) ก๊าซไนโตรเจนที่ได้ จะถูกส่งไปเก็บไว้ ในถังพักไนโตรเจน ซึ่งก๊าซไนโตรเจนประมาณ 10% ที่ผลิตได้นั้น จะถูกส่งไปยัง ถังเม็ดสารอีกถังหนึ่ง เพื่อไล่ก๊าซออกซิเจน ออกจากเม็ดสาร และระบายสู่บรรยากาศ โดยที่ถังแรกดูดซับก๊าซออกซิเจน จนถึงค่าที่ผู้ผลิตกำหนด ก็จะสลับถังการทำงานไปยังถังที่สองก๊าซไนโตรเจนที่ผลิตได้และเก็บไว้ในถังพักนั้น ก่อนนำไปใช้งานก็จะถูกตรวจสอบ ค่าความบริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวัดความบริสุทธิ์ ของก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Analyzer) ว่าได้ค่าความบริสุทธิ์ตามที่กำหนดหรือไม่
 
ข้อเปรียบเทียบ
 
ข้อได้เปรียบของการผลิตแก๊สไนโตรเจนไว้ใช้เองจากเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน เมื่อเทียบกับการใช้จากถังบรรจุไนโตรเจนสำเร็จรูป เช่น ไนโตรเจนเหลว (Bulk liquid) หรือหลอดบรรจุไนโตรเจน (Nitrogen cylinder) มีดังต่อไปนี้
 
1. เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ให้ความประหยัด กว่าการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลว และประหยัดกว่าการใช้จากหลอดบรรจุไนโตรเจน
2. เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน มีความปลอดภัยมากกว่า เพราะใช้แรงดันต่ำกว่า เมื่อเทียบกับหลอดบรรจุไนโตรเจน 
3. การใช้เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนทำให้ไม่ต้องทำสัญญาซื้อไนโตรเจนสำเร็จรูปจากผู้ขาย ซึ่งมีข้อผูกมัดต่างๆทั้งเงื่อนไขการขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ฯลฯ ในขณะที่การผลิตไนโตรเจนใช้เองมีความสะดวกและผลิตได้ตามเวลาที่ต้องการ
nitrogen generator
 
การนำไปใช้งาน
อุตสาหกรรมที่สามารถนำเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนไปใช้งาน เช่น
– อุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมเคมี
– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– การตัดด้วยเลเซอร์
– กระบวนการและบรรจุภัณฑ์อาหาร
– การเติมลมยางล้อรถยนต์
– อุตสาหกรรมพลาสติก (ฉีดแม่พิมพ์)
– การผลิตยา
 
นอกจากนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมยังใช้แก๊สไนโตรเจนในขั้นตอนของการเก็บรักษา หรือ stock material post โดยใช้ในขั้นตอนของแพ็คเกจจิ้ง ก่อนที่จะ finishing product โดยจะเก็บไนโตรเจนเอาไว้ในแพคเกจจิ้ง เพื่อยืดอายุของตัวยา ป้องกันการเกิดปฏิกริยาที่จะทำให้คุณสมบัติของยาเปลี่ยนไป
 
Product
 
error: Content is protected !!