Menu Close

แก๊ส ไนโตรเจน N2

แก๊ส ไนโตรเจน N2

แก๊ส ไนโตรเจน N2

แก๊ส ไนโตรเจน N2

เป็นส่วนประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของโลก คิดเป็น 78.08% ของปริมาตรทั้งหมด เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีพิษ และเกือบจะเป็นก๊าซเฉื่อยโดยสิ้นเชิง

 

       หากอยู่ในที่ที่มีนโตรเจน (N2) ในระดับความเข้มข้นสูงอาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจได้ ไนโตรเจนได้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจากโรงแยกอากาศ (ASU) และจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตหากต้องการให้มีระดับความบริสุทธิ์ที่สูงมาก อย่างเทคนิค membrane เหมาะสำหรับความต้องการระดับความบริสุทธิ์ต่ำ
ส่วนเทคนิค pressure swing adsorption (PSA) เหมาะสำหรับระดับความบริสุทธิ์ปานกลางถึงสูง

 

       แก๊ส ไนโตรเจน (N2) ถูกใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเคมี โดยใช้ในขบวนการ blanketing, purging และ sparging
นอกจากนี้ยังใช้สำหรับดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์หรือเรียกว่า Modified atmosphere packages (MAP) เพื่อรักษาความสดและคุณภาพของอาหาร
ไนโตรเจน (N2) ในรูปของเหลวจะใช้ในการแช่แข็งอาหาร จัดเก็บวัสดุทางชีวภาพ ทำการผ่าตัดด้วยความเย็น (cryosurgery) และบดพลาสติกและยางด้วยความเย็น เป็นต้น

 

      ได้แก่ การอบชุบด้วยความร้อน การผลิตแอมโมเนีย ดับเพลิงในเหมือง การเติมลมยาง การลดขนาดและดักจับความเย็น ซึ่งไนโตรเจนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มความดันสูญญากาศได้

Nitrogen Gas Generator
 

        เราขอนำเสนอเครื่อง ผลิด แก๊ส ไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องเปลี่ยนถังไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจากระบบการขนส่ง เนื่องจากเครื่องผลิตไนโตรเจนของ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ไม่ต้องใช้ถังในการจัดเก็บ 

       จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก และแน่นอนเรายังสามารถ ผลิตแก๊สไนโตรเจน เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยความบริสุทธิ์ที่สูงตั้งแต่ 95% ไปจนถึง 99.99999% ตามที่ลูกค้าต้องการ ในทางอ้อมยังช่วยลดพื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากไม่ต้องมีการกักตุนและจัดเก็บถังนั้นเอง

Nitrogen Gas Generator 

แก๊ส ไนโตรเจน N2

 

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต
เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื
ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก

 

#Nitrogen N2

#Nitrogengenarator 

#เครื่องผลิตไนโตรเจน 

#เครื่องไนโตรเจน 

#เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน 

#ไนโตรเจน

 

แก๊สไนโตรเจน (N2)

ไนโตรเจน (N2) เป็นส่วนประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของโลก คิดเป็น 78.08% ของปริมาตรทั้งหมด เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีพิษ และเกือบจะเป็นก๊าซเฉื่อยโดยสิ้นเชิง
หากอยู่ในที่ที่มีไนโตรเจน (N2) ในระดับความเข้มข้นสูงอาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจได้ ไนโตรเจนได้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจากโรงแยกอากาศ (ASU)
และจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตหากต้องการให้มีระดับความบริสุทธิ์ที่สูงมาก อย่างเทคนิค membrane เหมาะสำหรับความต้องการระดับความบริสุทธิ์ต่ำ ส่วนเทคนิค pressure swing adsorption (PSA) เหมาะสำหรับระดับความบริสุทธิ์ปานกลางถึงสูง
 
ไนโตรเจน (N2) ถูกใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเคมี โดยใช้ในขบวนการ blanketing, purging และ sparging นอกจากนี้ยังใช้สำหรับดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์หรือเรียกว่า Modified atmosphere packages (MAP) เพื่อรักษาความสดและคุณภาพของอาหาร
ไนโตรเจน (N2) ในรูปของเหลวจะใช้ในการแช่แข็งอาหาร จัดเก็บวัสดุทางชีวภาพ ทำการผ่าตัดด้วยความเย็น (cryosurgery) และบดพลาสติกและยางด้วยความเย็น เป็นต้น
 
สำหรับ ไนโตรเจน (N2) ถูกใช้เป็นจำนวนมากในการรักษาบรรยากาศให้ สะอาดและปกคลุมสารกึ่งตัวนำ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   มันทำหน้าที่เป็นสารเฉื่อยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์เอพิแทกเซียล 
 
มันยังมีประโยชน์ในฐานะก๊าซสอบเทียบและเป็นก๊าซสมดุลสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนการใช้งานทั่วไปอื่น ๆ  ได้แก่ การอบชุบด้วยความร้อน การผลิตแอมโมเนีย ดับเพลิงในเหมือง การเติมลมยาง การลดขนาดและดักจับความเย็น ซึ่งไนโตรเจนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มความดันสูญญากาศได้
Nitrogen Gas Generator
 
      เราขอนำเสนอเครื่องผลิดก๊าซไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องเปลี่ยนถังไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจากระบบการขนส่ง เนื่องจากเครื่องผลิตไนโตรเจนของ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ไม่ต้องใช้ถังในการจัดเก็บ จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก และแน่นอนเรายัง
สามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยความบริสุทธิ์ที่สูงตั้งแต่ 95% ไปจนถึง 99.99999% ตามที่ลูกค้าต้องการ ในทางอ้อมยังช่วยลดพื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากไม่ต้องมีการกักตุนและจัดเก็บถังนั้นเอง
 

Nitrogen Gas Generator

     เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต
เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก

 

#Nitrogen 
#์Nitrogengenarator 
#เครื่องผลิตไนโตรเจน 
#เครื่องไนโตรเจน 
#เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน 
#ไนโตรเจน
 

ไนโตรเจน (N2)

ไนโตรเจน (N2) เป็นส่วนประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของโลก คิดเป็น 78.08% ของปริมาตรทั้งหมด เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีพิษ และเกือบจะเป็นก๊าซเฉื่อยโดยสิ้นเชิง
 
หากอยู่ในที่ที่มีไนโตรเจน (N2) ในระดับความเข้มข้นสูงอาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจได้ ไนโตรเจนได้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจากโรงแยกอากาศ (ASU)
 
และจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตหากต้องการให้มีระดับความบริสุทธิ์ที่สูงมาก อย่างเทคนิค membrane เหมาะสำหรับความต้องการระดับความบริสุทธิ์ต่ำ
ส่วนเทคนิค pressure swing adsorption (PSA) เหมาะสำหรับระดับความบริสุทธิ์ปานกลางถึงสูง
 
ไนโตรเจน (N2) ถูกใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเคมี โดยใช้ในขบวนการ blanketing, purging และ sparging
นอกจากนี้ยังใช้สำหรับดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์หรือเรียกว่า Modified atmosphere packages (MAP) เพื่อรักษาความสดและคุณภาพของอาหาร
 
ไนโตรเจน (N2) ในรูปของเหลวจะใช้ในการแช่แข็งอาหาร จัดเก็บวัสดุทางชีวภาพ ทำการผ่าตัดด้วยความเย็น (cryosurgery) และบดพลาสติกและยางด้วยความเย็น เป็นต้น
 
สำหรับ ไนโตรเจน (N2) ถูกใช้เป็นจำนวนมากในการรักษาบรรยากาศให้ สะอาดและปกคลุมสารกึ่งตัวนำ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มันทำหน้าที่เป็นสารเฉื่อยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์เอพิแทกเซียล มันยังมีประโยชน์ในฐานะก๊าซสอบเทียบและเป็นก๊าซสมดุลสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนการใช้งานทั่วไปอื่น ๆ
ได้แก่ การอบชุบด้วยความร้อน การผลิตแอมโมเนีย ดับเพลิงในเหมือง การเติมลมยาง การลดขนาดและดักจับความเย็น ซึ่งไนโตรเจนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มความดันสูญญากาศได้
Nitrogen Gas Generator
 
เราขอนำเสนอเครื่องผลิดก๊าซไนโตรเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องเปลี่ยนถังไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจากระบบการขนส่ง เนื่องจากเครื่องผลิตไนโตรเจนของ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ไม่ต้องใช้ถังในการจัดเก็บ จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก และแน่นอนเรายังสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยความบริสุทธิ์ที่สูงตั้งแต่ 95% ไปจนถึง 99.99999% ตามที่ลูกค้าต้องการ ในทางอ้อมยังช่วยลดพื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากไม่ต้องมีการกักตุนและจัดเก็บถังนั้นเอง
Nitrogen Gas Generator
 
เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต
เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก
#Nitrogen #์Nitrogengenarator #เครื่องผลิตไนโตรเจน #เครื่องไนโตรเจน #เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน #ไนโตรเจน
 
เครื่องผลิตไนโตรเจน
error: Content is protected !!