Menu Close

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม เนื้อข้นด้วยไนโตรเจน

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม เนื้อข้นด้วยไนโตรเจน

        เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม เนื้อข้นจากไนโตรเจน คือ การทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 

ไนโตรเจน ทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ ไอศครีม คงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง

   ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน

อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน แบบเม็ดสาร

PSA Nitrogen Generator

เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS 

ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

เช่น

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมการบรรจุ

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย

ห้องปฎิบัติการแล็ป

โดยอาศัยคุณสมบัติของ แก๊สไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงานจะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบลม ไนโตรเจน จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม

 
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม เนื้อข้นด้วยไนโตรเจน

เคล็ดลับในการทำไอศครีม เนื้อ ข้นจากไนโตรเจน คือการทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 
ไนโตรเจน ทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไอศครีมคงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง 
– ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน
อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน
– จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
 
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน 
จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
Nitrogen Gas Generator
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame

 

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เคล็ดลับในการทำไอศครีมเนื้อข้นจากไนโตรเจนคือการทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 
ไนโตรเจนทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไอศครีมคงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง 
– ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน
อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน
– จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง
เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน
 

เคล็ดลับในการทำ ไอศครีม

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS 
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
 
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
Nitrogen Gas Generator
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame
 
เครื่องผลิตไนโตรเจน
error: Content is protected !!