Menu Close

เครื่องผลิตไนโตรเจน

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY)

เครื่องผลิตไนโตรเจน 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressure ที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย…..

คุณสมบัติและประโยชน์ของเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

.

✅1 ลดต้นทุน เพิ่มกําไร

ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊สไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ

✅2 ความปลอดภัย

ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน

✅3 ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด

ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

✅4 มีออพชั่นจําเป็นในตัว

ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ

✅5 การออกแบบทันสมัย

มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่

✅6 การใช้งานและดูแลรักษาง่าย

ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย

✅7 บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน

✅8 ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า

เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน

✅9 ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง

เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี

 

เครื่องผลิตไนโตรเจน 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressure ที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย…..
คุณสมบัติและประโยชน์ของเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน
.
✅1 ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊สไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ
✅2 ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน
✅3 ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
✅4 มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ
✅5 การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่
✅6 การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย
✅7 บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน
✅8 ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน
✅9 ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
 

เครื่องผลิตไนโตรเจน 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressure ที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย…..
คุณสมบัติและประโยชน์ของเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน
.
✅1 ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊สไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ
✅2 ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน
✅3 ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
✅4 มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ
✅5 การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่
✅6 การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย
✅7 บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน
✅8 ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน
✅9 ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
 
error: Content is protected !!