Menu Close

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน ( Nitrogen gas generator )

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

NITROGEN GAS GENERATOR

 1. ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน 

การรับไนโตรเจนมาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก  นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน 

 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 1. ปลอดภัยกว่า

ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง

 1. ราคาถูก ลดต้นทุน

การที่เราผลิตไนโตรเจนใช้เองนอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก

#ผลิตแก๊สไนโตรเจนในโรงงาน   

#โรงงานผลิตเครื่องไนโตรเจน  

#ไนโตรเจนติดตั้งในโรงงาน

 
  
 

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน

NITROGEN GAS GENERATOR

 1. ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน (Downtime)
การรับไนโตรเจนมาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก  นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน 
 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. ปลอดภัยกว่า
การผลิตไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง
 1. ราคาถูก ลดต้นทุน
การที่เราผลิตไนโตรเจนใช้เอง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Gas Generator) ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก
#ผลิตแก๊สไนโตรเจนในโรงงาน   
#โรงงานผลิต เครื่องไนโตรเจน  
#ไนโตรเจน ติดตั้งในโรงงาน
 

เครื่องผลิต แก๊ส ไนโตรเจน Nitrogen gas generator

 1. ช่วยร่นระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน (Downtime)
การรับไนโตรเจนมาจากผู้ผลิตนั้นสะดวกสบายก็จริง แต่บางครั้งก็อาจทำให้คุณต้องกังวลใจอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องคอยรับมือกับเวลาที่ไม่แน่นอนในการขนส่งที่ทำให้การผลิตของคุณไม่ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงัก  นี่จึงเป็นเหตุผลที่ INFINITY ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนที่รองรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน 
 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การขนส่งไนโตรเจนเหลวนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลว เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งไนโตรเจนเหลวยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างการขนส่ง หากเราผลิตไนโตรเจนใช้เองจึงไม่เกิดกระบวนการขนส่งที่เป็นอาจทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. ปลอดภัยกว่า
การผลิตไนโตรเจน (Nitrogen gas generator) ใช้เองนั้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้ไนโตรเจนแบบบรรจุถัง เนื่องจากเป็นการช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังบรรจุไนโตรเจนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรืออันตรายจากการสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -320 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง
 1. ราคาถูก ลดต้นทุน
การที่เราผลิตไนโตรเจนใช้เอง นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์แล้วยังจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งไนโตรเจน,ค่าเช่า ของโรงงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบในการสั่งซื้อ การเติมสต๊อก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Gas Generator) ช่วยคุณประหยัดเงินได้มาก
 
#ผลิตแก๊สไนโตรเจนในโรงงาน   
#โรงงานผลิต เครื่องไนโตรเจน  
#ไนโตรเจน ติดตั้งในโรงงาน
 
 
รับติดตั้งเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
error: Content is protected !!